Tổng Hợp

100 trạng từ tiếng Anh thông dụng nhất không thể bỏ qua

Kế bên tính từ, danh từ, động từ, thì trạng từ là một loại từ quan trọng nhưng bạn buộc phải phải tìm hiểu và học tập nếu muốn tăng lên cũng như tăng trưởng tiếng Anh của bản thân. Thế nhưng ngoài các trạng từ cơ bản: Daily (hằng ngày), Always (xoành xoạch), Mostly (hầu như), Carefully (cẩn thận),… thì gặp trạng từ lạ là khoanh tay luôn mất rồi? 

Việc tích lũy cho bản thân một vốn từ đủ “dày” sẽ giúp bạn vận dụng vào trong văn viết, sử dụng ngữ pháp, nghe hiểu và vận dụng văn phong giao tiếp một cách trôi chảy. Cùng Viện Nghiên Cứu Và Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục khám phá 100 trạng từ tiếng Anh thông dụng nhất để nạp cho bản thân vốn từ vựng nhiều chủng loại phong phú hơn nào!

Xem thêm:

  • 100 danh từ tiếng Anh thông dụng
  • 100 tính từ tiếng Anh thông dụng
  • 100 động từ tiếng Anh thông dụng

100 trạng từ tiếng Anh thông dụng

Số trật tự Từ vựng tiếng Anh Phiên âm Nghĩa tiếng Việt
1 Abroad /əˈbrɔːd/ ở nước ngoài
2 Daily /ˈdeɪ.li/ hằng ngày
3 Beautifully /’bju:təfuli/ một cách xinh xắn
4 Fully /ˈfʊl.i/ hoàn toàn
5 Away /əˈweɪ/ cách đây (bao xa)
6 Always /ˈɔːl.weɪz/ xoành xoạch
7 Mostly /ˈməʊst.li/ hầu như
8 Everywhere /ˈev.ri.weər/ khắp mọi nơi
9 Nowadays /ˈnaʊ.ə.deɪz/ ngày nay
10 Generally /ˈdʒen.ə r.əl.i/ nhìn chung thì
11 Leisurely /ˈleʒ.ə.li/ một cách thư thả
12 Hardly /ˈhɑːd.li/ hầu như ko
13 Obviously /ˈɒb.vi.əs.li/ hiển nhiên
14 Seriously /ˈsɪə.ri.əs.li/ một cách nghiêm trọng
15 Slowly /ˈsləʊ.li/ một cách từ từ
16 Quite /kwaɪt/ hoàn toàn
17 Through /θruː/ xuyên suốt
18 Quickly /ˈkwɪk.li/ nhanh chóng
19 Carefully /ˈkeə.fəl.i/ một cách cẩn thận
20 Safely /ˈseɪf.li/ một cách an toàn
21 Regularly /ˈreɡjələli/ một cách đều đặn
22 Quietly /ˈkwaɪət.li/ một cách khẽ khàng
23 Frequently /ˈfriː.kwənt.li/ một cách thường xuyên
24 Personally /ˈpɜː.sən.əl.i/ về mặt tư nhân
25 Socially /ˈsəʊ.ʃəl.i/ mang tính xã hội
26 Extremely /ɪkˈstriːm.li/ cực kì
27 Totally /ˈtəʊ.təl.i/ một cách hoàn toàn
28 Politely /pəˈlaɪt.li/ một cách lịch sự
29 Especially /ɪˈspeʃ.əl.i/ đặc thù là
30 Particularly /pəˈtɪk.jə.lə.li/ đặc thù là
31 Wholesale /ˈhəʊl.seɪl/ sỉ
32 Well /wel/ (một cách) tốt
33 Perfectly /ˈpɜː.fekt.li/ một cách xuất sắc
34 Weekly /ˈwiː.kli/ hàng tuần
35 Abroad /əˈbrɔːd/ ở nước ngoài
36 Percent /pəˈsent/ phần trăm
37 usually /ˈjuːʒʊəli/ thường xuyên
38 often /ˈɒf(ə)n/ thường
39 sometimes /ˈsʌmtaɪmz/ thỉnh thoảng
40 occasionally /əˈkeɪʒnəli/ đôi lúc
41 seldom /ˈsɛldəm/ hiếm lúc
42 hardly ever /ˈhɑːdli ˈɛvə/ hầu như ko
43 already /ɔːlˈrɛdi/ đã rồi
44 lately /ˈleɪtli/ gần đây
45 still /stɪl/ vẫn
46 tomorrow /təˈmɒrəʊ/ ngày mai
47 early /ˈɜːli/ sớm
48 now /naʊ/ ngay hiện giờ
49 soon /suːn/ sớm thôi
50 yesterday /ˈjɛstədeɪ/ hôm qua
51 finally /ˈfaɪnəli/ cuối cùng thì
52 recently /ˈriːsntli/ gần đây
53 besides /bɪˈsaɪdz/ không những thế
54 then /ðɛn/ sau đó
55 instead /ɪnˈstɛd/ thay vào đó
56 moreover /mɔːˈrəʊvə/ hơn nữa
57 as a result /æz ə rɪˈzʌlt/ kết quả là
58 unlike /ʌnˈlaɪk/ ko giống như
59 furthermore /ˈfɜːðəˈmɔː/ hơn nữa
60 on the other hand /ɒn ði ˈʌðə hænd/ mặt khác
61 in fact /ɪn fækt/ trên thực tiễn
62 here /hɪə/ ở đây
63 there /ðeə/ ở kia
64 somewhere /ˈsʌmweə/ một nơi nào đó
65 anywhere /ˈɛnɪweə/ bất kỳ đâu
66 nowhere /ˈnəʊweə/ ko ở đâu cả
67 nearby /ˈnɪəbaɪ/ gần đây
68 slightly /ˈslaɪtli/ một tẹo
69 perfectly /ˈpɜːfɪktli/ xuất sắc
70 pretty /ˈprɪti/ khá là
71 almost /ˈɔːlməʊst/ gần như
72 enormously /ɪˈnɔːməsli/ cực kì
73 highly /ˈhaɪli/ hết sức
74 angrily /ˈæŋgrɪli/ một cách tức giận
75 simply /ˈsɪmpli/ đơn giản
76 strongly /ˈstrɒŋli/ cực kì
77 absolutely /ˈæbsəluːtli/ tuyệt đối
78 rather /ˈrɑːðə/ khá là
79 little /ˈlɪtl/ một ít
80 entirely /ɪnˈtaɪəli/ toàn thể
81 remarkably /rɪˈmɑːkəbli/ đáng kể
82 lazily /ˈleɪzɪli/ một cách lười biếng
83 loudly /ˈlaʊdli/ một cách ồn áo
84 carelessly /ˈkeəlɪsli/ một cách cẩu thả
85 recklessly /ˈrɛklɪsli/ một cách bất cẩn
86 easily /ˈiːzɪli/ một cách dễ dàng
87 politely /pəˈlaɪtli/ một cách lịch sự
88 accurately /ˈækjʊrɪtli/ một cách chuẩn xác
89 happily /ˈhæpɪli/ một cách vui vẻ
90 hungrily /ˈhʌŋgrɪli/ một cách đói khát
91 bravely /ˈbreɪvli/ một cách dũng cảm
92 greedily /ˈgriːdɪli/ một cách tham lam
93 mainly /ˈmeɪnli/ chủ yếu là
94 expertly /ˈɛkspɜːtli/ một cách điêu luyện
95 particularly /pəˈtɪkjʊləli/ cụ thể là
96 professionally /prəˈfɛʃnəli/ một cách nhiều năm kinh nghiệm
97 anxiousl /ˈæŋkʃəsli/ một cách lo lắng
98 largely /ˈlɑːʤli/ phần lớn là
99 cautiously /ˈkɔːʃəsli/ một cách cần trọng
100 specifically /spəˈsɪfɪk(ə)li/ cụ thể là

Học từ vựng tiếng Anh đơn giản hiệu quả với truyện chêm

Chắc hẳn rằng, nhiều bạn sẽ thắc mắc phương pháp truyện chêm là gì? Học như thế nào, liệu nó có hiệu quả ko, có dễ học và ghi nhớ ko,…? Bạn hãy thử tượng tưởng lại trước đây bản thân chúng ta đã học tiếng mẹ đẻ ra sao, bạn có dùng tự điển để tra từ ko?

Trạng từ tiếng Anh thông dụng

Xem thêm:

  • 100 cụm từ tiếng Anh thông dụng

Câu trả lời hẳn là ko rồi đúng ko nào! Thật vậy, mỗi người đều sẽ học 1 từ mới thông qua việc bẻ khóa với văn cảnh. Nếu như có 1 từ mới được dựa trên văn cảnh nào đó thì bạn sẽ hoàn toàn có thể dễ dàng hiểu ngữ nghĩa của nó. 

Để hiểu rõ hơn về phương pháp truyện chêm, chúng ta cùng tìm hiểu cụ thể dưới đây nhé!

Cách học từ vựng với phương pháp truyện chêm

Đây là một phương pháp học từ vựng nhưng bạn sẽ chèn thêm những từ mới nhưng bản thân muốn học vào trong câu chuyện. Sau đó, chúng ta sẽ đoán nghĩa, hiểu đồng thời ghi nhớ câu chuyện. Cách này giúp bạn có 1 ấn tượng với từ vựng đó ở trong văn cảnh của câu chuyện. Dưới đây là một ví dụ cụ thể:

ph%C6%B0%C6%A1ng ph%C3%A1p truy%E1%BB%87n ch%C3%AAm ti%E1%BA%BFng Anh

Phương pháp truyện chêm tiếng Anh

Bài viết đã tổng hợp 100 tính từ tiếng Anh thông dụng nhất, thường xuất hiện trong các bài văn viết, cấu trúc ngữ pháp, văn phong giao tiếp hàng ngày. Hãy quyết tâm luyện tập và ứng dụng thường xuyên để chúng trở thành thân thuộc, giúp bạn sử dụng thuần thục. Đừng quên tìm hiểu bộ từ vựng tiếng Anh theo chủ đề để tối ưu thời kì học tập cũng như tăng lên vốn từ vựng của bản thân nhé.

Viện Nghiên Cứu Và Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục chúc bạn học tập tốt và sớm thành công!

Bạn thấy bài viết 100 trạng từ tiếng Anh thông dụng nhất ko thể bỏ qua có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về 100 trạng từ tiếng Anh thông dụng nhất ko thể bỏ qua bên dưới để Viện Nghiên Cứu Và Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website của Trường Viện Nghiên Cứu Và Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục

#trạng #từ #tiếng #Anh #thông #dụng #nhất #ko #thể #bỏ #qua

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button