Tổng Hợp

100 Bài tập ôn tập Hóa Học 8

2 tuần trước

2 tuần trước

2 tuần trước

2 tuần trước

2 tuần trước

2 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

3 tuần trước

100 Bài tập ôn tập Hóa học 8

Câu hỏi 1: Trộn dung dịch A và B theo tỉ lệ thể tích 3 / 5. CM được dung dịch sau 3M. Cho rằng CM của dung dịch A gấp đôi CM của dung dịch B. A và B ko phản ứng với nhau. Nồng độ mol của dung dịch A và B tuần tự là:

A. 4,3M và 2,15M

B. 4M và 2M

C. 4,36M và 2,18M

D. 4,32M và 2,16M

Câu 2: Trong phòng thí nghiệm, một học trò đổ một lọ đựng 150ml dung dịch HCl 10% có D là 1,047 g / ml vào một lọ khác đựng 250ml dung dịch HCl 2M. Trộn hai dung dịch axit này ta được dung dịch A. Theo em, dung dịch A có nồng độ mol như sau:

A. 1,162 triệu

B. 2 triệu

C. 2,325M

D. 3M

Câu hỏi 3: Một loại quặng sắt chứa 90% Fe3O4. Khối lượng của sắt trong 1 tấn quặng là:

A. 0,65 tấn

B. 0,76 tấn

C. 0,6517 tấn

D. 0,66 tấn

Câu hỏi 4: Khối lượng thực của nguyên tử O tính bằng gam có thể là:

A. 2,6.10-23 g

B. 1,328,10-22 g

C. 2,6568.10-22 g

D. 2,6568.10-23 g

Tải file tài liệu để xem thêm cụ thể

5/5 – (472 phiếu bầu)

#Bài #tập #ôn #tập #Hóa #Học

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button