Tổng Hợp

10 phút thông thạo tất tần tật các trạng từ chỉ số lượng trong tiếng anh

Trong tiếng anh trạng từ chỉ số lượng (quantifiers) luôn là một điểm ngữ pháp vô cùng quan trọng, cần thiết và thường xuất hiện rất nhiều trong tiếng anh giao tiếp lẫn các bài rà soát về tiếng anh. Nó vào vai trò quan trong vì chúng sẽ giúp người dùng có thể ước tính được nhân vật, sự vật, sự việc nhưng mà mình nhắc đến.

10 phút tinh thông về trạng từ chỉ số lượng

Vậy hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các trạng từ chỉ số lượng được dùng trong các ngữ pháp tiếng Anh nhé!

Trạng từ chỉ số lượng là gì? 

Trong tiếng anh, trạng từ chỉ số lượng hay còn gọi là quantifiers là từ được ấn định cho số lượng của 1 sự vật, sự việc. Trong các từ sẽ có một số lượng từ chỉ số lượng còn chia ra theo dạng danh từ đếm được, danh từ ko đếm được và số còn lại có thể đồng hành cả đếm được và ko đếm được. Đôi lúc có thể dùng trạng từ chỉ định số lượng để thay cho các từ có hạn định.

dinh nghia trang tu chi so luong
Trạng từ chỉ số lượng là gì

Trong các câu ngữ pháp, các trạng từ chỉ định số lượng thông thường sẽ được vận dụng để đứng trước danh từ và bổ nghĩa cho danh từ đó. Bạn sẽ gặp những từ chỉ số lượng như:

– Trạng từ chỉ định số lượng + danh từ đếm được: many, few, a few, a large number of, a larger number of, hundreds of, thousands of, a couple of, several

– Từ chỉ số lượng + danh từ ko đếm được: much, little, a little, a great deal of, a large amount of 

– Từ chỉ số lượng + danh từ đếm được hoặc ko đếm được: Some, any, most, of, no

Ví dụ: 

 • Maye has a lot of books in my bag ( Maye có nhiều cuốn sách trong cặp )

=> Trạng từ chỉ định số lượng sẽ là a lot of 

 • He have a little money in his wallet. ( Anh đó có một tẹo tiền trong ví của anh đó )

=> Trạng từ chỉ định  số lượng là a little

Cách sử dụng các trạng từ chỉ số lượng

Cách dùng Some và any

Thực chất  về quy tắc thì Some và Any khá tương đồng với nhau vì chúng đều có ý tức là một tẹo, một ít hoặc một vài và được dùng với cả 2 danh từ đếm được và ko đếm được. Tuy nhiên chúng có 1 chỗ không giống nhau là Any sẽ chỉ được dùng trong câu phủ định và câu hỏi

cau truc phu dinh some any
Dùng some, any thế nào mới đúng?
 1. Some
“Some” được dùng ở các câu Ví dụ
Dùng Some trong các câu mang nghĩa khẳng định He want some water ( anh đó muốn một ít nước ) Jack gave me some milk ( Jack cho tôi một ít sữa )
Dùng Some trong câu hỏi Did you buy some meat ? ( Bạn đã sắm một ít thịt đúng ko? )Can you give me some coffee ( Bạn có thể cho tôi một ít cà phê được ko? )
Dùng Some trong các lời mời, yêu cầu Would you like some sanwiches? ( Bạn có muốn dùng một tẹo bánh sanwich ko)Do you want some vetgetable? ( Bạn có muốn dùng một tẹo rau củ ko)
Dùng some trong những câu mang nghĩa “Ước tính, ước chừng” Some thirty people attended eventMerry spent some four years work in London ( Merry đã dành khoảng 4 năm làm việc ở London )

Ngoài ra giới từ “ of “ cũng thường đi kèm với some lúc dùng trước 

 • Mạo từ a/an, the
 • Đại từ chỉ định this/ that
 • Các tính từ sở hữu: your, his, my, ….
 • Đại từ nhân xưng: them, her, us, …

Ví dụ: He was great to meet some of her friends and colleagues.

Một xem xét đặc thù bạn cần nên nhớ là ko được sử dụng some cùng với ý nghĩa “a few “ lúc dùng cho các đơn vị chỉ thời kì

Ví dụ: I will be there in a few days ( tôi sẽ có mặt ở đó trong một vài ngày )

Not: I will be there some days 

 1. Any
Dùng “any” trong các câu Ví dụ
Sử dụng cụm từ “any” trong các câu hỏi Do you have any books? ( Bạn có quyển sách ko?) 
Sử dụng “any” trong các phủ định  I don’t have any pencil ( tôi ko có cây bút chì nào cả) 
Lúc theo sau các từ “Hardly, Never, If, Whether,…”  i hardly any money in my wallet ( tôi hầu như ko có tiền trong ví của tôi) 
Có thể dùng “any” lúc  xếp sau các động từ “ban, prevent, avoid, forbid”  To avoid any error, plz do our guidance. ( Để tránh bất kỳ gặp phải lỗi nào, xin vui lòng thực hiện theo hướng dẫn của chúng tôi) 
Liên kết với các từ như: Anyway, Anything, Anywhere,… do you have anything else? ( bạn có gì khác ko)

Cũng như “some”, giới từ “of” được dùng với “any” lúc đứng trước các mạo từ (a/an, the), đại từ chỉ định (this or that ), tính từ sở hữu (your, my, his) hay đại từ nhân xưng như them, him, her.

Ví dụ: Any of its members are admitted. ( Bất kỳ thành viên nào của nó đều được kết nạp)

Hướng dẫn Cách dùng cụm Few – A few/ Little – A little

 1. Few – a few

Few và a few thường được dùng, vận dụng đứng trước các danh từ đếm được số nhiều

Ví dụ: few table, a few table

Cụ thể

– Few + danh từ đếm được số nhiều: tức là có rất ít, ko đủ để làm gì đó (có tính phủ định)

Ví dụ: I have few pencils, not enough to write

– A few + danh từ đếm được số nhiều: tức là có một tẹo, đủ để làm gì đó

Ví dụ: I have a few records, enough for listening to music.

 1. Little, a little

Little, a litle được sử dụng trước danh từ ko tới được , cụ thể:

– Little + danh từ ko đếm được: mang tức là rất ít, ko đủ để làm gì đó (có thiên hướng phủ định)

Ví dụ: I have little money, not enough to buy motobike.

– A little + danh từ ko đếm được: mang tức là có một tẹo, đủ để làm gì đó

Ví dụ: I have a little money, enough to buy house 

Các dùng Many, Much

 

 1. Many
Trường hợp dùng “many” Ví dụ
Sử dụng “many” + danh từ đếm được, số nhiều Many students go to school ( Có nhiều học trò đi học)
Thường được many được dùng trong câu phủ định hoặc nghi vấn  How many students in class today? ( Có bao nhiều người trong lớp học hôm nay)There aren’t people in room ( ko có người nào trong phòng cả)
nếu trong câu có các từ: very, a great, too, so, as, how thì lúc dùng “many” sẽ mang nghĩa khẳng định  There are so many questions in the class.(Rất nhiều câu hỏi được hỏi trong lớp học)
 1. Much
Các trường hợp dùng “much” Ví dụ
“much” + danh từ số ít, ko đếm được Thera aren’t much sugar in my coffee
Được sử dụng trong câu thể nghi vấn, phủ định how much does it cost?We didn’t drink much coffee
được dùng trong câu khẳng định nếu mang nghĩa trang trọng There are many concerns about young people’s use of social media
nếu có các từ: very, too, so, as, how thì much mang nghĩa khẳng định I drank so much wine in the party ( tôi đã uống quá nhiều rượu trong buổi tiệc)

Với những trường hợp có giới từ “of” thì many và much sẽ được dùng lúc đứng trước mạo từ (a/an/the), các đại từ chỉ định ( this/that ), tính từ sở hữu (her, my, his)các đại từ nhân xưng như ( him, them, her)

Ví dụ: How many of her friends on her birthday

Cách dùng Lots of, A lot of 

Lots of hoặc a lot of có nghĩa chung là nhiều. Có thể sử dụng chúng thay cho many và much trong thể khẳng định với ý nghĩa trang trọng.

Xem lại Phân biệt a lot lots of plenty a great deal với many much

a lot of tieng anh
Cách dùng a lot of trong câu

Ví dụ: 

 • Lots of information has been revealed.
 • I saw a lot of roses in the garden yesterday.

Cách dùng “Most”

– Most được dùng lúc đứng trước danh từ có tức là hồ hết, phần lớn …

– Most đồng hành danh từ số nhiều: động từ chia ở dạng số nhiều ví dụ ( most student are )

– Most đồng hành danh từ số ít thì động từ chia ở dạng số ít ví dụ ( most rice has) 

– Most of thường được dùng lúc nó đứng trước các mạo từ ( a/an/the), các đại từ chỉ định (this/that), tính từ sở hữu (his, her, us) hoặc các đại từ nhân xưng ( them, her, him )

Ví dụ: I spend most of the time studying

 • Most of đồng hành danh từ số nhiều: động từ sẽ được chia theo dạng số nhiều
 • Most of đồng hành dành từ số ít: động từ sẽ chia theo dạng số ít

– Ngoài ra: Most còn được dùng trước các tên riêng, địa lý

Ví dụ: Most of Korea, Most of  Việt Nam.

Cách dùng No và none 

 1. No 

No được dùng trước danh từ ko đếm được và đếm được kể cả số ít và số nhiều cùng

Ví dụ: I got no time ( tôi ko có nhiều thời kì)

 1. None 

None được dùng như một đại từ được dùng như chủ ngữ và tân ngữ, nó đứng 1 mình và sẽ thay thế cho  danh từ đếm được và ko đếm được.

Ví dụ: Who went to school last day? – None. (Người nào tới trường ngày hôm qua – Ko người nào cả).

Các bài tập ứng dụng.

bai tap trang tu chi so luong
Bài tập vận dụngcách thức học tiếng Anh

Bài 1: Sử dụng Some hoặc Any cho thích hợp

 • We don’t have …………… paper.
 • Is there …………… material in the car?
 • I buy ……………fruits, but I don’t have ……………carrot.
 • Do you have …………… stamps? I need two.
 • I need ……………sugar to make a cake.
 • Today, I don’t have ……………không tính phí time today. 
 • Are there…………… potatoes in the basket?
 • There is ……………ink-pot on the table.

Bài 2: Chia động từ thích hợp

 1. What time ……………… you (go) ………………….. to school?
 2. Lan (watch) ……………………….. T.V three times a week.
 3. They often (go) ………………………. shopping on Sunday.
 4. We (not go) ………………………… to school on Sunday.
 5. My brother likes jogging. He ( jog) …… every morning. At the moment, he (jog)……. in the park.
 6. What is he doing? – He (cook)………………………… lunch.
 7. Where is Bin? He (be) ………………. in the yard. He (play)………………………… badminton.
 8. Lan (not read)………………………….. book now, he (do)…………………….. his homework.
 9. They (do) …………………………………….. their homework in the evening.
 10. Marry (visit) ………………………………… Hue this summer vacation.

Bài 3: Sử dụng a/ an/ some/ any vào câu cho thích hợp 

 1. There is ……………… tomato in the basket.
 2. I need ………………tea.
 3. Are there ………………banana in the fridge?
 4. We have ………rice, but we don’t have ……chicken.
 5. There’s ………………a carrot on the table.
 6. I’d like ………………apple juice.
 7. He has …………TV and …………computer.
 8. Would you like ………………ice- cream?
 9. I have………….. friends in Hue.
 10. Do you have ……………dogs or cats at home
 11. Would you like ………………cup of tea
 12. I would like……………… cakes, please.
 13. Can I have …………glass of milk?
 14. Thank you. And ………box of chocolates would be fine.

Đáp áp đúng:

Bài 1: 

 1. any
 2. some-any
 3. any
 4. some
 5. an
 6. any
 7. some

Bài 2: 

 1. do you go
 2. watches
 3. go
 4. don’t go
 5. jogs – is jogging
 6. is cooking
 7. is – is playing
 8. isn’t reading-is doing
 9. do
 10. is going to visit

Bài 3: 

 1. a
 2. some
 3. any
 4. some –any
 5.  an
 6. some
 7. a – a
 8. some
 9. some
 10. any
 11. a
 12. some
 13. a
 14. a

Bài viết trên đã tổng hợp một số tri thức cũng như bài tập vận dụng về các trạng từ chỉ số lượng trong tiếng anh. Đây là một tri thức ngữ pháp ko thể thiếu trong quá trình học tiếng anh giao tiếp hoặc học tại trường lớp bằng cấp. Viện Nghiên Cứu Và Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục mong rằng bạn sẽ nắm rõ về các trạng từ này. Chúc bạn học tốt

Bạn thấy bài viết 10 phút tinh thông tất tần tật các trạng từ chỉ số lượng trong tiếng anh có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về 10 phút tinh thông tất tần tật các trạng từ chỉ số lượng trong tiếng anh bên dưới để Viện Nghiên Cứu Và Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website của Trường Viện Nghiên Cứu Và Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục

#phút #thông #thạo #tất #tần #tật #các #trạng #từ #chỉ #số #lượng #trong #tiếng #anh

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button