Quy định, nội quy nội bộ
CÁC QUY ĐỊNH,  NỘI QUY CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ BẮC GIANG1. Nội quy học tập lý thuyết và thực hành                              Xem chi tiết tại đây

2. Nội quy thực tập lâm sàng                                                Xem chi tiết tại đây

3. Quy định công tác giáo viên chủ nhiệm                              Xem chi tiết tại đây

4. Quy định đối với học sinh ngoại trú                                   Xem chi tiết tại đây

5. Quy định đối với học sinh nội trú                                       Xem chi tiết tại đây