Mẫu biểu Đào tạo
/Documents/Đơn xin miễn học - Miễn thi.docx
       DANH MỤC MẪU BIỂU ĐÀO TẠO


1. Bảng tổng hợp, chi tiết giờ giảng lâm sàng                  Download
2.
3. Bảng kê giờ giảng năm học 2010 -2011                    Download
4.Đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm  học phí          Download