Danh mục giáo trình nội bộ
                  DANH MỤC GIÁO TRÌNH NỘI BỘ

1. Dược lý

2. Điều dưỡng cơ bản

3. Kỹ thuật điều dưỡng 2

4. Bệnh học nội

5. Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng

6. Nâng cao kiến thức, kỹ năng châm cứu

7. Vi sinh – Ký sinh trùng

8. Giải phẫu – Sinh lý

9. Thống kê – Kinh tế y tế

10. Sức khỏe môi trường

11. Dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm