HƯỚNG DẪN TRA CỨU TÀI LIỆU TRONG THƯ VIỆN

HƯỚNG DẪN TRA CỨU TÀI LIỆU TRONG THƯ VIỆN

 

Bước 1: Tải file Tra cứu tài liệu thư viện”, rồi giải nén file đó.

Bước 2: Mở file excel “Danh mục tài liệu”.

Bước 3: Chọn sheet “Giáo trìnhhoặc “Tài liệu”.

Bước 4: Sử dụng công cụ Data Filter để chọn chuyên ngành/lĩnh vực tham khảo

Bước 5: Kích vào mục Chi tiết trong cột “Tên các bài” để xem tên các bài trong sách tham khảo.