Kế hoạch phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (nCoV) năm 2020
Ngày 04/02/2020 Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang ban hành kế hoạch 04/TC-TCHC Chủ động phòng chống dịch bệnh viêm đường hô cấp cấp do chủng mới Virus Corona (nCoV) năm 2020

Chi tiết kế hoạch: Kế hoạch phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (nCoV) năm 2020