Nghiên cứu khoa học
Danh mục đề tài NCKH/sáng kiến cải tiến cấp cơ sở được triển khai nghiên cứu năm 2020
Danh mục đề tài NCKH/sáng kiến cải tiến cấp cơ sở năm 2019
Danh mục đề tài NCKH/sáng kiến cải tiến cấp cơ sở năm 2018
Danh mục đề tài NCKH, sáng kiến cải tiến cấp cơ sở năm 2017
Danh mục sáng kiến/đề tài NCKH năm 2016
Danh mục đề tài NCKH cấp cơ sở 2015
Danh mục đề tài NCKH cấp cơ sở 2014
Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang là Trường đào tạo nguồn nhân lực y tế có Trình độ trung cấp, sơ cấp cho tỉnh Bắc Giang và các tỉnh lân cận. Trong hoạt động đào tạo của Nhà trường, công tác ứng dụng công nghệ khoa học kỹ thuật luôn được quan tâm hàng đầu vì đây là hoạt động quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.
Danh mục đề tài NCKH cấp cơ sở 2013
Danh mục đề tài NCKH cấp cơ sở 2012
Danh mục đề tài NCKH cấp cơ sở 2011
Danh mục đề tài NCKH cấp cơ sở 2010
Danh mục đề tài NCKH cấp cơ sở 2009
Danh mục đề tài NCKH cấp cơ sở 2008
       HOẠT ĐỘNG
       LIÊN KẾT
       THÔNG TIN
       DOWNLOAD
       THỐNG KÊ
Lượt xem: 790420
Đang xem:
Lượt xem: 790420
Đang xem: