Thông báo tuyển sinh đợt 1 năm 2012
Lượt xem: 4466 | Print | Email

     SỞ Y TẾ BẮC GIANG                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯ­ỜNG TRUNG CẤP Y TẾ                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


       Số:         /TB- TCYT

Bắc Giang, ngày 08 tháng 6 năm 2012

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐỢT 1 NĂM 2012

 

Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang thông báo tuyển sinh đợt 1 năm 2012 như sau:

1. Ngành tuyển:

            Tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 290 chỉ tiêu, trong đó:

1.                 Điều dưỡng        (mã ngành 01):                170 chỉ tiêu (50 chỉ tiêu ngoài ngân sách)

2.                 Y sĩ y học dự phòng  (mã ngành 02):       60 chỉ tiêu

3.                 Hộ sinh                       (mã ngành 04):        60 chỉ tiêu

2. Đối tượng tuyển sinh:

- Hệ trong ngân sách: tuyển học sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Giang; đã tốt nghiệp THPT hoặc THBT; có đủ sức khỏe học tập.

- Hệ ngoài ngân sách: tuyển học sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Giang và các tỉnh lân cận; đã tốt nghiệp THPT hoặc THBT; có đủ sức khỏe học tập.

3. Thời gian đào tạo:

            - Ngành Điều dưỡng, Hộ sinh: 2 năm

            - Ngành Y sĩ Y học dự phòng: 2 năm 6 tháng

4. Hình thức tuyển sinh:

Xét tuyển điểm học bạ, dựa vào điểm tổng kết 2 môn: Toán, Sinh của 3 năm (lớp 10, 11, 12), hệ số của mỗi môn học là 1.

5. Hồ sơ:

  1. Phiếu đăng ký tuyển sinh TCCN năm 2012.
  2. Bản sao có công chứng Học bạ THPT hoặc THBT.
  3. Bản sao có công chứng Bằng tốt nghiệp THPT (THBT) hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với học sinh tốt nghiệp năm 2012.
  4. Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

Thời gian nhận hồ sơ:           Từ 14/6/2012 đến 29/6/2012 (Trong giờ hành chính)

Nơi nhận hồ sơ:         Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang

Số 147 Thánh Thiên - Lê Lợi - TP Bắc Giang

* Chú ý:

            - Trường TC Y tế Bắc Giang là Trường TC Y tế công lập duy nhất của Tỉnh Bắc Giang và chỉ có một địa chỉ tại 147 Thánh Thiên - Lê Lợi - TP Bắc Giang.

- Khi nộp hồ sơ yêu cầu thí sinh mang theo học bạ THPT bản gốc để đối chiếu.

- Nhà trường không thu hồ sơ vào thứ 7 và chủ nhật.

           

Chi tiết xin liên hệ với phòng Đào tạo, điện thoại: (0240) 3820 110 hoặc tìm hiểu thông tin trên Website:  http://tcytbacgiang.edu.vn

 

Nơi nhận:                                                      

 - Sở Y tế  (b/c);

 - Sở GD&ĐT (b/c);

 - Đăng TH, Báo BG;

 - Lưu VT, ĐT.      

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Trần Thị Hằng

 

XEM TIẾP
       HOẠT ĐỘNG
       LIÊN KẾT
       THÔNG TIN
       DOWNLOAD
       THỐNG KÊ
Lượt xem: 760298
Đang xem:
Lượt xem: 760298
Đang xem: