Danh mục đề tài NCKH cấp cơ sở 2008
Lượt xem: 2973 | Print | Email
                   DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2008


TT

Tên chủ nhiệm đề tài/ sáng kiến

Tên đề tài/ sáng kiến

1

Lý Thị Lộc

Xác định thực trạng học sinh sau tốt nghiệp Tr­ường Trung cấp Y tế Bắc Giang vào viên chức ngành y tế  tại 3 huyện Yên Dũng - Lục Nam - TP Bắc Giang tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2003- 2007

2

Ngô Thị Yến

Đánh giá các biện pháp quản lý hoạt động thực tập bệnh viện của phòng Đào tạo Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang

       HOẠT ĐỘNG
       LIÊN KẾT
       THÔNG TIN
       DOWNLOAD
       THỐNG KÊ
Lượt xem: 791880
Đang xem:
Lượt xem: 791880
Đang xem: