Tập huấn, hướng dẫn kiến thức cơ bản phòng tránh lẫy nhiễm Covid 19
Lượt xem: 543 | Print | Email

Trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 nguy cơ lây nhiễm cho các cán bộ y tế hay các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở tuyến đầu hay tại các khu cách ly tập trung là rất cao. Để giảm thiếu nguy cơ lây nhiễm nhất là các Chiến sĩ Công an, Bộ đội tham gia phòng chống dịch, sáng ngày 27/5/2021 Cán bộ, giáo viên Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang đang làm nhiệm vụ Đảm bảo công tác Y tế tại khu Cách ly FUGIANG, Vân Trung đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các chiến sĩ những kiến thức cơ bản nhưng hết sức quan trọng để phòng tránh nguy cơ lấy nhiễm Covid 19. Mong rằng qua buổi tập huấn sẽ giúp các Chiến sĩ có thêm hiểu biết để bảo vệ bản thân, cũng như những người xung quanh và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

THực hiện: Ban CNTT

XEM TIẾP
       HOẠT ĐỘNG
       LIÊN KẾT
       THÔNG TIN
       DOWNLOAD
       THỐNG KÊ
Lượt xem: 790420
Đang xem:
Lượt xem: 790420
Đang xem: