Tổ chức xét duyệt đề cương NCKH năm 2021
Lượt xem: 625 | Print | Email

XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNGNGHIÊN CỨU KHOA HỌC/SÁNG KIẾN CẢI TIẾN NĂM 2021

 

Thực hiện Công văn số491/SYT-NVY ngày 11/3/2021 của Sở Y tế Bắc Giang về việc triển khai công tácnghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến năm 2021;

Ngày 17/3/2021, Hội đồng Khoa học vàCông nghệ Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang đã tổ chức xét duyệt các đề cươngnghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến cấp cơ sở do các nhóm tác giả đăng kýthực hiện trong năm 2021.

 Kết quả: 04 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơsở được Hội đồng Khoa học và Công nghệ Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang cho phéptriển khai thực hiện trong năm 2021, cụ thể như sau:

 

TT

Tác giả

Tên đề tài/sáng kiến

1

Chủ nhiệm:

1. Trần Thị Phương Lan

2. Nguyễn Văn Tuyến

Cộng sự: Nguyễn Thị Ngân

Thực trạng nhận thức và nhu cầu về giáo dục và chăm sóc sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân của học sinh, sinh viên đang học tại Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang năm 2021

2

Chủ nhiệm:

1. Nguyễn Văn Toán

2. Nguyễn Hoàng Quỳnh

Cộng sự: Nguyễn Tiến Mạnh

Thực trạng và nhu cầu đào tạo liên tục của nhân viên y tế thôn, bản tỉnh Bắc Giang năm 2021

3

Chủ nhiệm:

1. Nguyễn Trọng Nhân

2. Trần Thị Len

Thực trạng kiến thức, kỹ năng thực hành và yếu tố liên quan đến Tiêm An toàn của học sinh, sinh viên đang học tại Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang năm 2021

4

Chủ nhiệm:

1. Nguyễn Thị Thu

2. Nguyễn Thị Hương

Cộng sự: Hoàng Thị Vân

Thực trạng và mối liên quan giữa sử dụng điện thoại thông minh với kết quả học tập của học sinh, sinh viên đang học tại Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang năm 2021

       HOẠT ĐỘNG
       LIÊN KẾT
       THÔNG TIN
       DOWNLOAD
       THỐNG KÊ
Lượt xem: 790420
Đang xem:
Lượt xem: 790420
Đang xem: