Danh mục sách - Tủ sách pháp luật
Lượt xem: 2749 | Print | Email
                         DANH MỤC SÁCH  - TỦ SÁCH PHÁP LUẬT

TT

Tên sách

1

Luật viên chức

2

Luật tố tụng hành chính

3

Luật thuế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

4

Luật thuế bảo vệ môi trường

5

Luật bầu cử đại biểu HĐND

6

Luật bầu cử đại biểu Quốc hội

7

Luật an toàn thực phẩm

8

Luật thi hành án hình sự

9

Luật nuôi con nuôi

10

Khám bệnh, chữa bệnh

11

Luật người cao tuổi

12

Luật giáo dục 2005 sửa đổi năm 2009

13

Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước

14

Luật bảo hiểm y tế

15

Luật khiếu nại tố cáo

16

Luật phòng chống tham nhũng

17

Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí

18

Luật bảo hiểm xã hội

19

Luật bảo vệ môi trường

20

Luật thi đua khen thưởng

21

Luật cán bộ công chức

22

Luật công đoàn

23

Luật lao động

24

Luật tố tụng hình sự

25

Luật tố tụng dân sự

26

Văn bản hướng dẫn luật dân sự

27

Luật tố tụng hình sự

28

Luật đất đai

29

QĐ mới bổ sung cấp giấy chứng nhận QSDĐ

30

Các văn bản hướng dẫn luật đất đai

31

Các QĐPL thi hành pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính

32

Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính

33

VB Pháp luật về chế độ công tác phí, hội nghị...

34

Luật thanh tra

35

Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 sửa đổi năm 2010

36

Luật hình sự năm 1999 sửa đổi năm 2009

       HOẠT ĐỘNG
       LIÊN KẾT
       THÔNG TIN
       DOWNLOAD
       THỐNG KÊ
Lượt xem: 791881
Đang xem:
Lượt xem: 791881
Đang xem: