Giới thiệu chương trình phẫu thuật miễn phí
Lượt xem: 18383 | Print | Email
Công đoàn Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang giới thiệu chương trình phẫu thuật miễn phí do Quỹ Thiện tâm hỗ trợ.
Danh mục Kỹ thuật được hỗ trợ  xem chi tiết tại công văn 638/SYT-QLHN ngày 27/04/2017 /Documents/638cv_phauThuat_MP.pdf
       HOẠT ĐỘNG
       LIÊN KẾT
       THÔNG TIN
       DOWNLOAD
       THỐNG KÊ
Lượt xem: 791819
Đang xem:
Lượt xem: 791819
Đang xem: