Cơ cấu tổ chức
Lượt xem: 18413 | Print | Email


                        CƠ CẤU TỔ CHỨC TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ BẮC GIANG


I. BAN GIÁM HIỆU
    

1. Thạc sĩ – Bác sĩ Nguyễn Hoàng Quỳnh – Hiệu trưởng

         Email: nhqtcytebacgiang@gmail.com

         ĐT cơ quan: 0240.3820870; Di động: 0983319484
2. Thạc sĩ – Bác sĩ Ngô Thị Yến – Phó hiệu trưởng

         Email:
ngoyenty@gmail.com

         ĐT cơ quan: 0240.3859748; Di động: 0912194919
II. CÁC PHÒNG, TỔ BỘ MÔN 

 

1. Phòng Hành chính Tổ chức Trưởng phòng: Nguyễn Văn Tuyến
Email: tuyenhuongytbg@gmail.com
ĐT:  02403525585 Phó phòng: Nguyễn Thị Thái Thanh
  Email: trungcapytebg@gmail.com
2. Phòng Đào tạo  
ĐT: 0240 3 820871 Trưởng phòng: Nguyễn Văn Toán
  Email: Nguyentoan164@gmail.com
  Phó phòng: Nguyễn Thị Hương
  Email: huongchau2007@gmail.com
3. Phòng Tài chính - Kế toán  
Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc  Nam
ĐT: 0240 3 523985 Email: nam.thytbg@gmail.com
  Phó phòng: Nguyễn Thị  Hằng
  Email: hangtcybg@gmail.com
4. Phòng Công tác học sinh Trưởng phòng: Phương Thị Hồng Thương
ĐT: 0240 3 523565 Email: Thuongh76@gmail.com
  P.  phòng: Nguyễn Thị Anh
  Email: 
5. TBM Khoa học cơ bản  
Trưởng TBM: Đoàn Thị Thu Hương
Email: Thuhuongbg2010@gmail.com
 
6. TBM Điều dưỡng Trưởng TBM: Trần Thị Len
Email: tranthilentcytbg@gmail.com
Phó TBM: Nguyễn Thị Hiền
Email: nguyenhien.tcy@gmail.com
7. TBM Y học cổ truyền – Dược Trưởng TBM: Lương Ngọc Quang
Email: luongngocquang868@gmail.com
Phó TBM: Vũ Thu Trang
Email: trangvtt87@gmail.com
8. TBM Cơ sở lâm sàng Phó TBM (Phụ trách TBM): Khổng Minh Tùng
Email: khongtung@gmail.com
Phó TBM: 
 
9. TBM Sản Nhi Trưởng TBM: Bùi Thị Vũ Hoài
Email: buihoaiytbg@gmail.com
Phó TBM: Ngô Thị Hường
Email: ngohuongtcy@gmail.com
10. TBM Y học cộng đồng Phó TBM (Phụ trách TBM): Ninh Thị Thùy Anh
Email: Bsthuyanh84@gmail.com
Phó TBM: Đỗ Thúy Nga
Email: dothuynga1712@gmail.com

       HOẠT ĐỘNG
       LIÊN KẾT
       THÔNG TIN
       DOWNLOAD
       THỐNG KÊ
Lượt xem: 735194
Đang xem:
Lượt xem: 735194
Đang xem: