Mẫu biểu của chi bộ
Lượt xem: 33678 | Print | Email
                                       MẪU BIỂU CỦA CHI BỘ


1. Bản kiểm điểm Đảng viên                                Tải về
2. Phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên                        Tải về
       HOẠT ĐỘNG
       LIÊN KẾT
       THÔNG TIN
       DOWNLOAD
       THỐNG KÊ
Lượt xem: 790423
Đang xem:
Lượt xem: 790423
Đang xem: