Nghiệm thu đề tài NCKH, sáng kiến cải tiến năm 2020
Lượt xem: 1699 | Print | Email

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC,

SÁNG KIẾN CẢI TIẾN NĂM 2020

 

Trong những năm qua, hoạt động nghiên cứu khoa học luôn được tập thể Cấp ủy, Ban giám hiệu Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang quan tâm, phát triển, chất lượng các công trình nghiên cứu ngày càng được nâng cao. Mỗi năm, trung bình Nhà trường có 4-5 đề tài, sáng kiến cải tiến được nghiệm thu đưa vào áp dụng, mang lại nhiều hiệu quả thực tiễn.

Năm 2020, Hội đồng nghiên cứu khoa học và công nghệ Nhà trường đã đánh giá và nghiệm thu 04 sáng kiến cải tiến cấp cơ sở. Trong đó, có 01 sáng kiến xếp loại A và 03 sáng kiến xếp loại B, cụ thể như sau:

TT

Tác giả

Tên đề tài/sáng kiến

Xếp loại

1

Chủ nhiệm:

1. Nguyễn Thị Thu

2. Phương Thị Hồng Thương

Cộng sự: Hoàng Thị Vân

Ứng dụng công cụ Google Forms vào một số hoạt động khảo sát tại Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang

A

2

Chủ nhiệm:

1.Nguyễn Thị Hiền

2. Trần Thị Thời

Cộng sự: Khổng Minh Tùng

Xây dựng và áp dụng bộ công cụ dạy học theo mô hình lớp học đảo chiều đối với môn học Điều dưỡng cơ sở 2

B

3

Chủ nhiệm:

1. Trần Thị Len

2. Nguyễn Trọng Nhân

Cộng sự: Nguyễn Thị Kim Anh

Xây dựng hệ thống bài giảng, công cụ lượng giá và áp dụng vào dạy học theo mô hình lớp học đảo chiều đối với môn học Điều dưỡng cơ sở 2

B

4

Chủ nhiệm:

1. Nguyễn Ngọc Nam

2. Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Xây dựng phần mềm quản lý thu nhập của viên chức, người lao động Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang

B

            Những sáng kiến này sẽ được áp dụng, mở rộng và duy trì hiệu quả trong những năm sau, nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy, đánh giá chất lượng đào tạo cũng như tạo ra các phần mềm quản lý khoa học, thuận tiện và hiệu quả. Hoạt động NCKH và ứng dụng đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, cải cách các thủ tục hành chính theo hướng khoa học, hiện đại trong Nhà trường.

Thực hiện: Nguyễn Thu

Dưới đây là một số hình ảnh buổi báo cáo nghiệm thu đề tài nghiên cứu, sáng kiến cải tiến diễn ra ngày 16/11/2020 tại Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang:
            
            
            

            
        

XEM TIẾP
       HOẠT ĐỘNG
       LIÊN KẾT
       THÔNG TIN
       DOWNLOAD
       THỐNG KÊ
Lượt xem: 791819
Đang xem:
Lượt xem: 791819
Đang xem: