Thông báo điểm tuyển chọn đợt 2 năm 2011
Lượt xem: 3215 | Print | Email

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ  BẮC GIANG

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH  NĂM 2011

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Bắc Giang, ngày 22 tháng 11 năm 2011

 

THÔNG BÁO

 

Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang thông báo điểm tuyển chọn vào các ngành học của Trường, kỳ tuyển sinh đợt 2 năm 2011 cho đối tượng là học sinh phổ thông ở khu vực 3 như sau:

Ngành tuyển

 

Huyện/thành phố

Điều dưỡng đa khoa

Dân số Y tế

Thành phố Bắc Giang

41,00

34,00

Huyện Yên Thế

39,50

34,50

Huyện Lục Ngạn

41,00

33,00

Huyện Sơn Động

34,00

27,50

Huyện Lục Nam

40,50

31,50

Huyện Tân Yên

40,00

32,50

Huyện Hiệp Hòa

32,50

31,00

Huyện Lạng Giang

38,40

34,50

Huyện Việt Yên

38,0

34,50

Huyện Yên Dũng

41,00

34,00

           

            Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng kế tiếp là 1 và giữa các khu vực kế tiếp là 0,5.

            Tại mỗi khu vực (KV3, KV2, KV2NT, KV1) đều xác định điểm trúng tuyển cho 3 đối tượng: học sinh phổ thông (HSPT), ưu tiên 2 (ƯT2), ưu tiên 1 (ƯT1). Người có nhiều diện ưu tiên theo đối tượng chỉ được hưởng một diện ưu tiên cao nhất.

            Thí sinh làm thủ tục nhập học vào 8h00’ ngày 30/11/2011 tại Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang, số 147 Thánh Thiên – P. Lê Lợi – TP. Bắc Giang – Bắc Giang

            Thí sinh có thể xem điểm tuyển chọn tại Website: http://www.tcytbacgiang.edu.vn

            Chi tiết xin liên hệ với phòng Đào tạo - Điện thoại: 02403 820 110

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Đã ký

 

 

Trần Thị Hằng

XEM TIẾP
       HOẠT ĐỘNG
       LIÊN KẾT
       THÔNG TIN
       DOWNLOAD
       THỐNG KÊ
Lượt xem: 760296
Đang xem:
Lượt xem: 760296
Đang xem: