Danh mục đề tài NCKH cấp cơ sở 2015
Lượt xem: 22567 | Print | Email

DANH SÁCH SÁNG KIẾN CẢI TIẾN VÀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ ĐƯỢC NGHIỆM THU NĂM 2015

(Kèm theo Quyết định số 356/QĐ-TCYT ngày 02 tháng 12 năm 2015

của Hiệu trưởng Trường trung cấp Y tế Bắc Giang)

STT Tên đề tài, sáng kiến Người thực hiện Xếp loại Tên loại
1 Nghiên cứu kiến thức, thái độ, thực hành sức khoẻ sinh sản của học sinh trường Trung cấp Y tế Bắc Giang năm 2015 Chủ nhiệm: Trần Thị Hằng Giỏi Đề tài
Cộng sự:
1. Ngô Thị Yến
2. Nguyễn Thị Thu
2 Thực trạng nhiễm virus viêm gan B và kiến thức, thực hành về phòng lây nhiễm virus viêm gan B ở học sinh điều dưỡng khoá 44 Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang năm 2015 Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Toán Giỏi Đề tài
Cộng sự:
1. Lương Ngọc Quang
2. Đoàn Thị Thu Hương
3 Khảo sát kỹ năng đánh giá, phân loại trẻ nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính của học sinh khóa 44, trường trung cấp y tế Bắc Giang năm 2015 Chủ nhiệm: Bùi Thị Vũ Hoài Khá Đề tài
Cộng Sự: Dương Thị Thảo
4 Biên soạn cuốn ATLAS về 70 cây thuốc nam thường dùng theo quy định của Bộ Y tế Chủ nhiệm: Nguyễn Hoàng Quỳnh A Sáng kiến
Cộng sự: Vũ Thị Thu Trang

       HOẠT ĐỘNG
       LIÊN KẾT
       THÔNG TIN
       DOWNLOAD
       THỐNG KÊ
Lượt xem: 791880
Đang xem:
Lượt xem: 791880
Đang xem: