Thông báo tuyển sinh năm 2015
Lượt xem: 6360 | Print | Email

SỞ Y TẾ BẮC GIANG

TRƯ­ỜNG TRUNG CẤP Y TẾ

 


Số: 05/TB-TCYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Bắc Giang, ngày 17 tháng 7 năm 2015

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2015

 

Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang thông báo tuyển sinh năm 2015 như sau:

1. Ngành tuyển:

1.        Điều dưỡng (đa khoa)        - Mã ngành 01              

2.        Y sỹ (đa khoa)                    - Mã ngành 02

3.        Y sỹ Y học cổ truyền         - Mã ngành 03

4.        Dược sỹ trung cấp - Mã ngành 06

2. Đối tượng tuyển sinh:

- Hệ trong ngân sách: tuyển học sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Giang; đã tốt nghiệp THPT hoặc THBT; có đủ sức khỏe học tập.

- Hệ ngoài ngân sách: tuyển học sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Giang và các tỉnh lân cận; đã tốt nghiệp THPT hoặc THBT; có đủ sức khỏe học tập.

3. Thời gian đào tạo:

            - Thời gian 2 năm: cho đối tượng học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

            - Thời gian từ 1-1,5 năm: cho đối tượng học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, đồng thời đã có bằng tốt nghiệp TCCN, Cao đẳng hoặc đại học khác.

4. Hình thức tuyển sinh:

Xét tuyển điểm học bạ, dựa vào điểm tổng kết 2 môn: Toán, Sinh của lớp 12, hệ số của mỗi môn học là 1.

5. Hồ sơ:

  1. Phiếu đăng ký tuyển sinh TCCN năm 2015.
  2. Bản sao có công chứng Học bạ THPT hoặc THBT.
  3. Bản sao có công chứng Bằng tốt nghiệp THPT (THBT) hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với học sinh tốt nghiệp năm 2015.
  4. Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

Thời gian nhận hồ sơ:           từ 20/7/2015 đến 20/9/2015 (Trong giờ hành chính)

Thời gian xét tuyển và gọi thí sinh nhập học: từ 20/9/2015 đến 10/10/2015

Nơi nhận hồ sơ:         Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang

Số 147 Thánh Thiên - Lê Lợi - TP Bắc Giang

           

Để biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ với Trường TC Y tế Bắc Giang:         

- Điện thoại:    02403 820 110 / 02403 523 533

- Email:            Truongtrungcapyte@bacgiang.gov.vn

- Website:        http://tcytbacgiang.edu.vn

 

Nơi nhận:                                      

- TB trên website, bảng tin;

- Đăng Báo BG;

- Lưu VT, ĐT.      

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

Trần Thị Hằng                                   THÍ SINH CÓ THỂ LÀM HỒ SƠ THEO MẪU TẠI ĐÂY
XEM TIẾP
       HOẠT ĐỘNG
       LIÊN KẾT
       THÔNG TIN
       DOWNLOAD
       THỐNG KÊ
Lượt xem: 760297
Đang xem:
Lượt xem: 760297
Đang xem: