Thông báo tuyển sinh lớp Quản lý điều dưỡng
Lượt xem: 6044 | Print | Email

SỞ Y TẾ BẮC GIANG

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Bắc Giang, ngày  14 tháng 01 năm 2015

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

LỚP ĐÀO TẠO QUẢN LÝ ĐIỀU DƯỠNG

 

            Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2014-2015 của Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang; Được sự đồng ý của Sở Y tế Bắc Giang, Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang tổ chức đào tạo lớp Quản lý Điều dưỡng cho cán bộ làm công tác điều dưỡng tại các cơ sở y tế trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang, cụ thể như sau:

- Tên khóa đào tạo: Quản lý điều dưỡng

            - Chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo Quản lý Điều dưỡng do Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang xây dựng trên cơ sở Chương trình đào tạo do Bộ Y tế ban hành.

- Đối tượng đào tạo: Điều dưỡng viên, Hộ sinh viên, Kỹ thuật viên y đang làm việc tại các cơ sở y tế trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang.

- Thời gian đào tạo: 3 tháng

- Hình thức đào tạo: Đào tạo tập trung (học vào các ngày cuối tuần).

- Văn bằng, chứng chỉ: Kết thúc khóa đào tạo, học viên được cấp chứng chỉ Quản lý điều dưỡng.

- Thời gian nhận hồ sơ tại Trường: từ 19/01/2015

- Thời gian khai giảng lớp học: dự kiến trong tháng 3/2015

- Kinh phí đào tạo: 1.700.000 đồng, trong đó:           

+ Học phí: 510.000 x 3 tháng = 1.530.000đ

+ Tài liệu:  170.000đ

- Hồ sơ gồm:

1.    Đơn xin học (Theo mẫu của Trường, học viên có thể tải mẫu đơn tại website của Nhà trường: http://tcytbacgiang.edu.vn);

2.    Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương hoặc cơ quan đang công tác);

3.    Bản sao có công chứng Bằng tốt nghiệp chuyên ngành được đào tạo (Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên,...);

4.    Giấy giới thiệu hoặc Quyết định cử đi học của cơ quan (nếu có).

5.    Lệ phí tuyển sinh: 30.000đ

(Các loại giấy tờ trên được đựng trong một túi hồ sơ)

Để biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ với Trường TC Y tế Bắc Giang:         

- Điện thoại:    02403 820 110 / 02403 523 533

- Email:           Truongtrungcapyte@bacgiang.gov.vn

- Website:        http://tcytbacgiang.edu.vn

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Trần Thị Hằng

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


ĐƠN XIN HỌC

 

 

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang

 

 

Tên tôi là (chữ in hoa):………………………...............................……………………..

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………… Giới tính:………… …...........

Nơi sinh:…………………..........……………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………..

Đơn vị công tác:…………………………………………………………………………

Điện thoại liên hệ:………………………………..Email:….........………………………

Trình độ chuyên môn:…………………………………………………………………...

Chuyên khoa đang công tác:………………………….Thâm niên công tác:……....năm

Sau khi xem kỹ nội dung và điều kiện học lớp Quản lý Điều dưỡng tôi làm đơn này xin nhà trường cho tôi được học lớp đào tạo trên.

Nếu được xét vào học, tôi xin cam kết:

- Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế của nhà trường đề ra.

- Đóng kinh phí đào tạo đầy đủ ngay từ đầu khóa học.

            Tôi xin hứa sẽ thực hiện tốt những điều đã cam kết nêu trên.

 

 

Bắc Giang, ngày     tháng      năm 2015

Người làm đơn

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

XEM TIẾP
       HOẠT ĐỘNG
       LIÊN KẾT
       THÔNG TIN
       DOWNLOAD
       THỐNG KÊ
Lượt xem: 791819
Đang xem:
Lượt xem: 791819
Đang xem: