Thông baó điểm chuẩn tuyển sinh đợt 1 năm 2014
Lượt xem: 2383 | Print | Email

SỞ Y TẾ BẮC GIANG

TRƯ­ỜNG TRUNG CẤP Y TẾ

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Bắc Giang, ngày         tháng 7 năm 2014

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2014

 

I- Điểm chuẩn tuyển sinh đợt 1 năm 2014

Điểm chuẩn vào các ngành học kỳ tuyển sinh đợt 1 năm 2014 của Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang, cho đối tượng học sinh phổ thông ở khu vực 3 như sau:

- Ngành Điều dưỡng (Hệ trong NSNN):       41,80

- Ngành Điều dưỡng (Hệ ngoài NSNN):       32,20

- Ngành Y sỹ (Hệ trong NSNN):                   42,10

- Ngành Y sỹ (Hệ ngoài NSNN):                   28,60

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng kế tiếp là 1 và giữa các khu vực kế tiếp là 0,5. Tại mỗi khu vực (KV3, KV2, KV2NT, KV1) đều xác định điểm trúng tuyển cho 3 đối tượng: HSPT, ƯT2, ƯT1.

II- Thông báo gia hạn thu hồ sơ tuyển sinh đợt 2 năm 2014

Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang (Mã trường 1803) thông báo gia hạn thu hồ sơ tuyển sinh đợt 2 năm 2014 như sau:

1. Ngành tuyển:

1.       Điều dưỡng:           Mã ngành 01    

2.       Y sỹ (đa khoa):       Mã ngành 02    

2. Hình thức tuyển sinh:

Xét tuyển điểm học bạ, dựa vào điểm tổng kết 2 môn: Toán, Sinh của 3 năm (lớp 10, 11, 12), hệ số của mỗi môn học là 1.

3. Hồ sơ:

  1.             - Phiếu đăng ký tuyển sinh TCCN năm 2014.
  2.             - Bản sao có công chứng Học bạ THPT hoặc THBT.
  3.             - Bản sao có công chứng Bằng tốt nghiệp THPT (THBT) hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với học sinh tốt nghiệp năm 2014.
  4.             - Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

Thời gian nhận hồ sơ:           từ 20/8/2014 đến 30/9/2014 (Trong giờ hành chính)

Thời gian xét tuyển và gọi thí sinh nhập học: từ 01/10/2014 đến 30/10/2014

Nơi nhận hồ sơ:         Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang

Số 147 Thánh Thiên - Lê Lợi - TP Bắc Giang

            Để biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ với Trường TC Y tế Bắc Giang:         

- Điện thoại:    02403 820 110 / 02403 523 533

- Email:            Truongtrungcapyte@bacgiang.gov.vn

- Website:        http://tcytbacgiang.edu.vn

 

Nơi nhận:                                                      

- TB trên website, bảng tin;

- Đăng Báo BG;

- Lưu VT, ĐT.      

Bản điện tử:

- Sở Y tế (b/c);

- Sở GD&ĐT (b/c);

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Trần Thị Hằng

XEM TIẾP
       HOẠT ĐỘNG
       LIÊN KẾT
       THÔNG TIN
       DOWNLOAD
       THỐNG KÊ
Lượt xem: 760300
Đang xem:
Lượt xem: 760300
Đang xem: