Công khai thông tin giáo dục đào tạo
Lượt xem: 2001 | Print | Email
1. Kế hoạch đào tạo năm học 2014 -2015                                                     Download

2. Danh sách giáo viên giảng dạy năm học 2014 -2015                                   Download

3. Kế hoạch đào tạo dược sỹ trung cấp   K44, K45                                       Download

4. Kế hoạch đào tạo chuyển đổi điều dưỡng K8                                             Download

5. Danh sách công nhận tốt nghiệp K42 đợt 1                                                 Download

6. Danh sách công nhận tốt nghiệp K42 đợt 2                                                 Download

7. Cơ sở vật chất                                                                                           Download

8. Danh mục giáo trình đã thẩm định                                                               Download

9. Kế hoạch đào tạo K44                                                                              Download

10. Mục tiêu đào tạo                                                                                     Download

11. Thâm niên công tác giáo viên                                                                   Download

XEM TIẾP
       HOẠT ĐỘNG
       LIÊN KẾT
       THÔNG TIN
       DOWNLOAD
       THỐNG KÊ
Lượt xem: 791883
Đang xem:
Lượt xem: 791883
Đang xem: