Chuẩn đầu ra các ngành học
Lượt xem: 46849 | Print | Email
Chuẩn đầu ra các ngành học thuộc Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang (Ban hành theo Quyết định số 51 /QĐ-TCYT ngày 29 /3/2011 của Hiệu trưởng Trường trung cấp Y tế Bắc Giang)

Chi tiết xem tại đây
       HOẠT ĐỘNG
       LIÊN KẾT
       THÔNG TIN
       DOWNLOAD
       THỐNG KÊ
Lượt xem: 790420
Đang xem:
Lượt xem: 790420
Đang xem: