Tuyển sinh Dược sỹ trung cấp năm 2015
Lượt xem: 3413 | Print | Email

SỞ Y TẾ BẮC GIANG

TRƯ­ỜNG TRUNG CẤP Y TẾ

 


Số:  08 /TB-TCYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Bắc Giang, ngày  09 tháng 12 năm 2014

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH DƯỢC SỸ TRUNG CẤP

 

Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang thông báo tuyển sinh ngành Dược sỹ trung cấp năm 2015 như sau:

1. Mã trường: 1803

2. Ngành tuyển: Dược sỹ trung cấp (Mã ngành 07)

3. Đối tượng tuyển sinh:

Tuyển học sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Giang và các tỉnh lân cận; đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; và học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương đồng thời đã có bằng tốt nghiệp TCCN, CĐ, ĐH; có đủ sức khỏe học tập.

3. Thời gian đào tạo:

            - Thời gian đào tạo 02 năm (24 tháng): cho đối tượng học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

            - Thời gian đào tạo từ 12 - 15 tháng: cho đối tượng học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, đồng thời đã có bằng tốt nghiệp TCCN, Cao đẳng hoặc đại học.

4. Hình thức tuyển sinh:

Xét tuyển điểm học bạ, dựa vào điểm tổng kết 2 môn: Toán, Sinh của lớp 12, hệ số của mỗi môn học là 1.

5. Hồ sơ tuyển sinh gồm:

  1. Phiếu đăng ký tuyển sinh TCCN năm 2014 (Theo mẫu của Bộ GD&ĐT).
  2. Bản sao có công chứng Học bạ THPT hoặc THBT (Nếu đã tốt nghiệp TCCN, CĐ, ĐH thì nộp thêm bản sao có công chứng bảng điểm học tập TCCN, CĐ, ĐH).
  3. Bản sao có công chứng Bằng tốt nghiệp THPT (THBT) hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với học sinh tốt nghiệp năm 2014 (Nếu đã tốt nghiệp TCCN, CĐ, ĐH thì nộp thêm bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp TCCN, CĐ, ĐH).
  4. Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

6. Thời gian nhận hồ sơ:      

Nhận hồ sơ tại Trường từ ngày 10/12/2014 đến 10/02/2015

 

Để biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ với Trường TC Y tế Bắc Giang:         

- Điện thoại:    02403 820 110 / 02403 523 533

- Email:            Truongtrungcapyte@bacgiang.gov.vn

- Website:        http://tcytbacgiang.edu.vn

 

Nơi nhận:                                                      

- TB trên website, bảng tin;

- Đăng Báo BG;

- Lưu VT, ĐT.      

Bản điện tử:

- Sở Y tế (b/c);

- Sở GD&ĐT (b/c);

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 (Đã ký)

 

 

Trần Thị Hằng

XEM TIẾP
       HOẠT ĐỘNG
       LIÊN KẾT
       THÔNG TIN
       DOWNLOAD
       THỐNG KÊ
Lượt xem: 760298
Đang xem:
Lượt xem: 760298
Đang xem: