Danh mục đề tài NCKH cấp cơ sở 2012
Lượt xem: 2491 | Print | Email

                  DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ NĂM 2012

TT    Họ và tên chủ đề tài và cộng sự                          Tên đề tài
1 Trần Thị Hằng Xây dựng mục tiêu chiến lược, khẩu hiệu và quy trình hóa một số hoạt động nhằm nâng cao chất lượng Đào tạo tại Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang.
  Cộng sự: Nguyễn Thị Thái Thanh
2 Nguyễn Hoàng Quỳnh Đánh giá, giám sát và các giải pháp hoàn thiện tổ chức và quản lý Đào tạo Trong Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang.
  Cộng sự: Trần Thị Len
  Cộng sự: Nguyễn Thạch Hải
3 Phương Thị Hồng Thương Thực trạng áp dụng quy chế rèn luyện học sinh tại trường Trung cấp Y tế Bắc Giang.
  Cộng sự: Nguyễn Ngọc Nam
       HOẠT ĐỘNG
       LIÊN KẾT
       THÔNG TIN
       DOWNLOAD
       THỐNG KÊ
Lượt xem: 791880
Đang xem:
Lượt xem: 791880
Đang xem: