Thông báo tuyển sinh năm 2014
Lượt xem: 2050 | Print | Email

 

SỞ Y TẾ BẮC GIANG

TRƯ­ỜNG TRUNG CẤP Y TẾ

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Bắc Giang, ngày 25 tháng 10 năm 2014

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2014

 

Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang thông báo gia hạn thu hồ sơ tuyển sinh năm 2014 như sau:

1. Ngành tuyển:

            Tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014 là 400 chỉ tiêu, trong đó:

1.    Điều dưỡng                 Mã ngành 01: 200 chỉ tiêu

2.    Y sỹ (đa khoa)             Mã ngành 02: 200 chỉ tiêu

2. Đối tượng tuyển sinh:

- Hệ trong ngân sách: tuyển học sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Giang; đã tốt nghiệp THPT hoặc THBT; có đủ sức khỏe học tập.

- Hệ ngoài ngân sách: tuyển học sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Giang và các tỉnh lân cận; đã tốt nghiệp THPT hoặc THBT; có đủ sức khỏe học tập.

3. Thời gian đào tạo: 2 năm

4. Hình thức tuyển sinh:

Xét tuyển điểm học bạ, dựa vào điểm tổng kết 2 môn: Toán, Sinh của 3 năm (lớp 10, 11, 12), hệ số của mỗi môn học là 1.

5. Hồ sơ:

  1.            - Phiếu đăng ký tuyển sinh TCCN năm 2014.
  2.            - Bản sao có công chứng Học bạ THPT hoặc THBT.
  3.            - Bản sao có công chứng Bằng tốt nghiệp THPT (THBT) hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với học sinh tốt nghiệp năm 2014.
  4.            - Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

Thời gian nhận hồ sơ:           từ 27/10/2014 đến 05/12/2014 (Trong giờ hành chính)

Nơi nhận hồ sơ:         Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang

Số 147 Thánh Thiên - Lê Lợi - TP Bắc Giang

           

Để biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ với Trường TC Y tế Bắc Giang:         

- Điện thoại:    02403 820 110 / 02403 523 533

- Email:            Truongtrungcapyte@bacgiang.gov.vn

- Website:        http://tcytbacgiang.edu.vn

 

Nơi nhận:                                                      

- TB trên website, bảng tin;

- Lưu VT, ĐT.      

- Sở Y tế (b/c);

- Sở GD&ĐT (b/c);

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Trần Thị Hằng

 

XEM TIẾP
       HOẠT ĐỘNG
       LIÊN KẾT
       THÔNG TIN
       DOWNLOAD
       THỐNG KÊ
Lượt xem: 760296
Đang xem:
Lượt xem: 760296
Đang xem: