Hội nghị công chức, viên chức năm học 2020-2021
Lượt xem: 717 | Print | Email

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ BẮC GIANG

Năm học 2020-2021

        

Ngày 28/8/2020, Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang long trọng tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm học 2020-2021, với sự tham gia của toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị.       

            Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị đã diễn ra sôi nổi, tích cực. Hội nghị đã thông qua: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2020-2021; báo cáo kết quả hoạt động công tác công đoàn, công khai tài chính công đoàn; báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân; báo cáo công khai tài chính cơ quan năm học 2019-2020. Đồng thời Hội nghị thông qua dự thảo điều chỉnh, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ và chế độ làm việc của giáo viên năm học 2020-2021.

Phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, cải thiện đời sống cho công chức, viên chức và người lao động, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Hội nghị đã tiếp thu ý kiến, thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị, 100% công chức, viên chức, người lao động biểu quyết nhất trí.

 Một số hình ảnh Hội nghị.
                                            Thực hiện: Nguyễn Hương – Ngọc Nam

XEM TIẾP
       HOẠT ĐỘNG
       LIÊN KẾT
       THÔNG TIN
       DOWNLOAD
       THỐNG KÊ
Lượt xem: 742334
Đang xem:
Lượt xem: 742334
Đang xem: