THÔNG TIN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Lượt xem: 5436 | Print | Email

THÔNG TIN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang là Trường đào tạo nguồn nhân lực y tế có Trình độ trung cấp, sơ cấp cho tỉnh Bắc Giang và các tỉnh lân cận. Trong hoạt động đào tạo của Nhà trường, công tác ứng dụng công nghệ khoa học kỹ thuật luôn được quan tâm hàng đầu vì đây là hoạt động quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. Thực hiện kế hoạch năm 2014, Hội đồng Công nghệ & Khoa học của nhà trường đã duyệt đề cương và cho tiến hành triển khai 01 sáng kiến kỹ thuật và 05 đề tài nghiên cứu cấp cơ sở.

Danh sách sáng kiến và đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2014 được Hội đồng Công nghệ & Khoa học của nhà trường duyệt, cho phép tiến hành (Kèm theo Quyết định số 96/QĐ-TCYT ngày 24 tháng 04 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường trung cấp Y tế Bắc Giang):

STT

Tác giả

Tên đề tài

Ghi chú

1

Chủ nhiệm: Trần Thị Hằng

Xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh, các giá trị cốt lõi và một số quy trình quy trình hoạt động quản lý đào tạo của trường Trung cấp Y tế bắc Giang

Sáng kiến

Cộng sự: Ngô Thị Yến

               Nguyễn Thị Thu

 

2

Chủ nhiệm: Nguyễn Hoàng Quỳnh

Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở tỉnh Bắc Giang hiện nay.

 

Đề tài

 Cộng sự:  Nguyễn Văn Trường

                 Đoàn Thị Thu Hương

3

Chủ nhiệm: Bùi Thị Vũ Hoài

Thực trạng áp dụng phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy lý thuyết của giáo viên trường Trung cấp Y tế Bắc Giang năm 2014.

Đề tài

Cộng sự:  Ngô Thị Hường

4

Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hiền

Thực trạng giao tiếp và sử dụng kỹ năng giao tiếp sư phạm của giáo viên trường Trung cấp Y tế Bắc Giang, năm 2014.

 

Đề tài

Cộng sự:  Trần Thị Len

                Nguyễn Trọng Nhân

 

5

Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Tuyến

Đánh giá thực trạng thể lực học sinh khóa 44 trường Trung cấp Y tế Bắc Giang năm học 2014 – 2015.

Đề tài

Cộng sự:  Lương Ngọc Quang

 

6

Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Toán

Ảnh hưởng của phương pháp học tập đến kết quả học tập của học sinh Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang, năm học 2013-2014

Đề tài


                                                                                                                   Tác giả: Ngô Yến
       HOẠT ĐỘNG
       LIÊN KẾT
       THÔNG TIN
       DOWNLOAD
       THỐNG KÊ
Lượt xem: 791880
Đang xem:
Lượt xem: 791880
Đang xem: