Khai giảng lớp đào tạo Y sỹ K44G
Lượt xem: 2319 | Print | Email

SỞ Y TẾ BẮC GIANG

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Bắc Giang, ngày 20 tháng 5 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Khai giảng lớp đào tạo Y sỹ K44G

(Đào tạo cho đối tượng học sinh đã tốt nghiệp TCCN chuyên ngành Y)

 

            Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2014 - 2015; Trường Trung cấp Y tế tổ chức khai giảng lớp đào tạo Y sỹ K44G (Đào tạo cho đối tượng học sinh đã tốt nghiệp TCCN chuyên ngành Y; thời gian đào tạo 12 tháng), cụ thể như sau:

 

1- Thời gian khai giảng: 8h00’ ngày 26/5/2014

2- Hồ sơ nhập học gồm có:

  1. Giấy báo nhập học;
  2. Giấy khai sinh (Bản sao);
  3. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp;
  4. Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh, đóng dấu giáp lai vào ảnh) và xác nhận của địa phương hoặc cơ quan đang công tác;
  5. Bản sao có công chứng Bằng tốt nghiệp TCCN;
  6. Bản sao có công chứng bảng điểm học tập TCCN;

(Các loại giấy tờ trên được đựng trong một túi hồ sơ)

3- Kinh phí đóng góp:

-       Học phí  (10 tháng):                =  4.950.000đ

-       Tiền mua tài liệu học tập:         =     600.000đ

-       Bảo hiểm thân thể:                   =       60.000đ

-       Bảo hiểm y tế:                         =     290.000đ (Nếu đã có thẻ BHYT thì nộp bản photo)

                                    Cộng :           =  5.900.000đ

           

 

KT. HIỆU TRƯ­ỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Hoàng Quỳnh

 

XEM TIẾP
       HOẠT ĐỘNG
       LIÊN KẾT
       THÔNG TIN
       DOWNLOAD
       THỐNG KÊ
Lượt xem: 760297
Đang xem:
Lượt xem: 760297
Đang xem: