Thông báo tuyển lớp Điều dưỡng chuyên khoa cấp I
Lượt xem: 4393 | Print | Email

SỞ Y TẾ BẮC GIANG

TRƯ­ỜNG TRUNG CẤP Y TẾ

 

Số:  06  /TB-TCYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Bắc Giang, ngày  05  tháng 6 năm 2013

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Lớp Điều dưỡng chuyên khoa cấp I

(Do Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định đào tạo, học tại Bắc Giang)

 

Căn cứ Thông báo tuyển sinh Điều dưỡng chuyên khoa cấp I - Năm 2013 của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định tại thông báo số 328/TB-ĐDN ngày 16/4/2013);

Thực hiện công văn số 673/SYT-TCCB ngày 05 tháng 6 năm 2013 của Sở Y tế về việc giao tổ chức lớp Điều dưỡng chuyên khoa cấp I liên kết với Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định tại tỉnh Bắc Giang;

Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang thông báo tuyển sinh lớp Điều dưỡng chuyên khoa cấp I do Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định đào tạo, học tại Bắc Giang như sau:

 

1. Chuyên ngành đào tạo:    Điều dưỡng chuyên khoa cấp I

                        - Điều dưỡng Nội người lớn

                        - Điều dưỡng Ngoại người lớn

                        - Điều dưỡng Sản phụ khoa

2. Hình thức đào tạo:                        Tập trung, thời gian 1,5 năm

3. Chỉ tiêu tuyển:                               30 học viên

4. Điều kiện dự thi:

            - Tốt nghiệp đại học:

+     Cử nhân Điều dưỡng.

+ Cử nhân Hộ sinh hoặc Cử nhân Điều dưỡng chuyên ngành Phụ Sản đối với thí sinh dự thi chuyên ngành Sản phụ khoa.

+     Đối với những thí sinh đăng ký dự thi không đúng chuyên ngành đào tạo phải học bổ sung kiến thức chuyên ngành trước khi dự thi.

            - Có thời gian làm việc sau khi tốt nghiệp đại học từ 12 tháng trở lên tính đến ngày 31/10/2013.

            - Tuổi đời không quá 45 đối với nữ và không quá 50 đối với nam. Trường hợp quá tuổi quy định phải có văn bản đề nghị của cơ quan quản lý trực tiếp và được sự đồng ý của của Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

            - Có đủ sức khỏe để công tác và học tập

            - Lý lịch bản thân rõ ràng, hiện không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

5. Hồ sơ đăng ký dự thi:

1.        Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định).

2.        Công văn cử đi thi của cơ quan trực tiếp quản lý.

3.        Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ do cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền cấp.

4.        Bản sao hợp pháp bằng tốt nghiệp đại học.

5.        Bản sao hợp pháp bảng điểm toàn khóa.

6.        Giấy chứng nhận đã học bổ sung kiến thức chuyên ngành (đối với các thí sinh đăng ký dự thi không đúng chuyên ngành đào tạo đã tốt nghiệp).

7.        Bản sao hợp pháp giấy khai sinh.

8.        Bốn ảnh 4 x 6 (ảnh chụp không quá 6 tháng), mặt sau ghi họ tên, ngày sinh, nơi sinh.

9.        Hai phong bì dán tem thư, ghi rõ và đầy đủ họ tên, địa chỉ, điện thoại của thí sinh.

6. Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển

Môn thi:           - Môn cơ sở:                Sinh lý - Giải phẫu

- Môn chuyên ngành: Quản lý Điều dưỡng

7. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

            - Thời gian nhận hồ sơ:           Từ 03/6/2013 đến 16h00’ ngày 12/6/2013

- Địa điểm bán và nhận hồ sơ:            Phòng Đào tạo - Trường TCYT Bắc Giang

Số 147 Thánh Thiên - Lê Lợi - TP Bắc Giang

Điện thoại: 0240 3820 110 / 0982 832 798

8. Thời gian ôn tập, thi tuyển:

* Ôn thi:

-       Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định tổ chức ôn thi và học bổ sung kiến thức từ 15/6/2013.

-       Địa điểm ôn thi: tại Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

-       Liên lạc:      Phòng Đào tạo ĐH&SĐH - Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định

                        ĐT: 0350 3649 666 (Số máy lẻ 107, 109)

* Thi tuyển:

- Thời gian: ngày 09, 10 tháng 7 năm 2013

- Địa điểm: thi tuyển tại Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị trong ngành;

- Sở Y tế (báo cáo);

- Lưu VT, ĐT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

 

Trần Thị Hằng

 

XEM TIẾP
       HOẠT ĐỘNG
       LIÊN KẾT
       THÔNG TIN
       DOWNLOAD
       THỐNG KÊ
Lượt xem: 757910
Đang xem:
Lượt xem: 757910
Đang xem: