Thông báo tuyển sinh năm 2013
Lượt xem: 4743 | Print | Email

SỞ Y TẾ BẮC GIANG

TRƯ­ỜNG TRUNG CẤP Y TẾ

 


Số:       /TB- TCYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Bắc Giang, ngày 07 tháng 1 năm 2013

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2013

 

Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang thông báo tuyển sinh lớp đào tạo chuyển đổi từ ngành Điều dưỡng, Hộ sinh sang ngành Y sỹ như sau:

1. Ngành tuyển:  Y sỹ  (mã ngành 02):  50 chỉ tiêu

2. Đối tượng tuyển sinh:

Học sinh đã tốt nghiệp TCCN ngành Điều dưỡng hoặc Hộ sinh; có đủ sức khỏe học tập.

3. Thời gian đào tạo: 1 năm (12 tháng)

4. Hình thức và tiêu chí tuyển sinh:

- Hình thức tuyển sinh: xét tuyển

- Tiêu chí: dựa vào điểm học tập toàn khóa và điểm thi tốt nghiệp TCCN, hệ số của mỗi điểm là 1.

5. Hồ sơ:

  1. Phiếu đăng ký tuyển sinh TCCN năm 2013
  2. Bản sao có công chứng Học bạ hoặc bảng điểm học tập TCCN ngành Điều dưỡng hoặc Hộ sinh.
  3. Bản sao có công chứng Bằng tốt nghiệp TCCN ngành Điều dưỡng hoặc Hộ sinh.
  4. Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).
  5. Giấy giới thiệu cử đi học của cơ quan, đơn vị đang công tác (đối với cán bộ đang công tác).

Thời gian nhận hồ sơ:           Từ 10/1/2013 đến 28/2/2013 (Trong giờ hành chính)

Nơi nhận hồ sơ:         Trường TCYT Bắc Giang

Số 147 Thánh Thiên - Lê Lợi - TP Bắc Giang

           

Chi tiết xin liên hệ với phòng Đào tạo, điện thoại: (0240) 3820 871 - 3820 110

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Trần Thị Hằng

XEM TIẾP
       HOẠT ĐỘNG
       LIÊN KẾT
       THÔNG TIN
       DOWNLOAD
       THỐNG KÊ
Lượt xem: 760294
Đang xem:
Lượt xem: 760294
Đang xem: