Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Bắc Giang
Lượt xem: 2882 | Print | Email
            Một số hình ảnh khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Bắc Giang lần thứ VII năm 2013
                        tại sân vận động Bắc Giang sáng ngày 6/10/2013

                                                                                                                       Ảnh: Ngọc Nam
       HOẠT ĐỘNG
       LIÊN KẾT
       THÔNG TIN
       DOWNLOAD
       THỐNG KÊ
Lượt xem: 791820
Đang xem:
Lượt xem: 791820
Đang xem: