Huấn luyện dân quân tự vệ năm 2013
Lượt xem: 2960 | Print | Email
           MỘT SỐ HÌNH ẢNH HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN TỰ VỆ NĂM 2013
                   Của Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang từ ngày 20/5 -26/5/2013
1. Hướng dẫn tư thế nằm bắn2. Kiểm tra đường ngắm
3. Hướng dẫn tư thế quỳ bắn4. Làm mẫu
5. Tư thế đứng bắn

                                                                                                              Ảnh: Ngọc Nam
       HOẠT ĐỘNG
       LIÊN KẾT
       THÔNG TIN
       DOWNLOAD
       THỐNG KÊ
Lượt xem: 791819
Đang xem:
Lượt xem: 791819
Đang xem: