Tuyển sinh lớp Cử nhân Điều dưỡng hệ vừa làm vừa học
Lượt xem: 7431 | Print | Email

SỞ Y TẾ BẮC GIANG

TRƯ­ỜNG TRUNG CẤP Y TẾ

 

Số:   05  /TB-TCYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Bắc Giang, ngày 28  tháng 5 năm 2013

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Lớp Cử nhân Điều dưỡng hệ vừa làm vừa học

(Liên kết với Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, học tại Bắc Giang)

 

Thực hiện công văn số 333/CV-YD ngày 23 tháng 5 năm 2013 của Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên về việc đào tạo cử nhân điều dưỡng vừa làm vừa học tại tỉnh Bắc Giang;

Thực hiện công văn 623/SYT-TCCB ngày 28 tháng 5 năm 2013 của Sở Y tế Bắc Giang về việc giao tổ chức lớp Cử nhân Điều dưỡng liên kết với Trường ĐH Y Dược Thái Nguyên tại tỉnh Bắc Giang năm 2013;

Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang thông báo tuyển sinh lớp Cử nhân Điều dưỡng đa khoa (Hệ vừa làm vừa học, liên kết đào tạo với Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên), học tại Bắc Giang như sau:

 

1. Ngành tuyển:                     Cử nhân Điều dưỡng

2. Hệ đào tạo:                         Vừa làm vừa học

3. Thời gian đào tạo:             4 năm

4. Chỉ tiêu tuyển:                   60 sinh viên

5. Đối tượng tuyển sinh:

            - Về văn bằng: có bằng tốt nghiêp trung cấp, cao đẳng Điều dưỡng hoặc bằng Y sĩ kèm theo chứng chỉ đào tạo chuyển đổi Điều dưỡng.

            - Có bằng tốt nghiệp từ 36 tháng trở lên, phải có thời gian làm việc liên tục đúng ngành đào tạo ít nhất 12 tháng tính từ khi có quyết định tuyển dụng công chức, viên chức, hợp đồng lao động hoặc cơ quan có thẩm quyền cho phép hành nghề tư nhân tính đến 31/5/2013.

6. Hình thức tuyển sinh:

Thi tuyển: các môn Toán, Giải phẫu - Sinh lý, Chuyên môn

7. Hồ sơ dự tuyển gồm có:

1.        Phiếu đăng ký dự thi có xác nhận đồng ý cho dự thi và theo học của cơ quan nơi thí sinh đang làm việc hoặc có xác nhận của cơ quan quản lý y tế từ cấp Sở y tế hoặc tương đương trở lên. Đối với các thí sinh thuộc các cơ sở y tế tư nhân cần có thêm xác nhận của cơ quan quản lý cấp sở y tế hoặc tương đương về cơ sở đang làm việc.

2.        Bản sao hợp pháp các giấy tờ liên quan tới quá trình học tập như sau:

-        Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc trung học bổ túc.

-        Bằng tốt nghiệp và bảng điểm các môn học trong chương trình đào tạo trung cấp, cao đẳng Điều dưỡng, nếu tốt nghiệp Y sĩ mà dự thi Cử nhân Điều dưỡng phải có thêm chứng chỉ đào tạo chuyển đổi thành Điều dưỡng.

3.        Bản sao hợp pháp giấy khai sinh.

4.        Giấy xác nhận thâm niên chuyên môn do cơ quan thí sinh đang làm việc xác nhận có kèm theo các minh chứng: Quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động hoặc chứng chỉ hành nghề Y - Dược tư nhân (Bản sao qua công chứng).

5.        Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên tuyển sinh của cơ quan có thẩm quyền.

6.        Giấy xác nhận đủ sức khoẻ để học tập do cơ quan khám, chữa bệnh có thẩm quyền cấp.

7.        Bốn ảnh mới chụp không quá 6 tháng cỡ 4 x 6 cm (1 ảnh dán vào phiếu đăng ký dự thi, đóng dấu giáp lai của cơ quan quản lý người lao động).

8.        Hai phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ của người nhận (để nhà trường gửi giấy báo dự thi, giấy báo trúng tuyển...).

9.        Hồ sơ phải đựng trong túi hồ sơ kích thước 23x33cm. Bên ngoài ghi rõ họ tên, nơi công tác, ngành đào tạo xin dự tuyển và liệt kê các giấy tờ có trong hồ sơ.

     Cán bộ ký quyết định cử người đi học phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của hồ sơ của người xin đi học.

8. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

            - Thời gian nhận hồ sơ:           Từ 28/5/2013 đến 16h00’ ngày 10/6/2013

- Địa điểm bán và nhận hồ sơ:            Phòng Đào tạo - Trường TCYT Bắc Giang

Số 147 Thánh Thiên - Lê Lợi - TP Bắc Giang

Điện thoại: 0240 3820 110 / 0982 832 798

9. Thời gian ôn tập, thi tuyển:

* Ôn thi:

-       Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên tổ chức ôn thi từ 06/5/2013 đến 30/6/2013.

-       Địa điểm ôn thi: tại Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên

-       Liên lạc:      Phòng Đào tạo - Trường ĐH Y Dược Thái Nguyên

                        ĐT: 02580 3854 504, 0280 3655 652

* Thi tuyển:

- Thời gian: ngày 26, 27, 28 tháng 7 năm 2013

- Địa điểm: thi tuyển tại Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên.

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị trong ngành;

- Sở Y tế (báo cáo);

- Lưu VT, ĐT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Trần Thị Hằng

 

XEM TIẾP
       HOẠT ĐỘNG
       LIÊN KẾT
       THÔNG TIN
       DOWNLOAD
       THỐNG KÊ
Lượt xem: 760296
Đang xem:
Lượt xem: 760296
Đang xem: