Thông báo tuyển sinh đợt 1 năm 2013
Lượt xem: 4382 | Print | Email

SỞ Y TẾ BẮC GIANG

TRƯ­ỜNG TRUNG CẤP Y TẾ

 


Số:   04/TB- TCYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Bắc Giang, ngày 13 tháng 5 năm 2013

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐỢT 1 NĂM 2013

 

Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang thông báo tuyển sinh đợt 1 năm 2013 như sau:

1. Ngành tuyển:

            Tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 300 chỉ tiêu, trong đó:

1.        Điều dưỡng                                    Mã ngành 01: 120 chỉ tiêu

2.        Y sỹ (đa khoa)                               Mã ngành 02: 180 chỉ tiêu

2. Đối tượng tuyển sinh:

- Hệ trong ngân sách: tuyển học sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Giang; đã tốt nghiệp THPT hoặc THBT; có đủ sức khỏe học tập.

- Hệ ngoài ngân sách: tuyển học sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Giang và các tỉnh lân cận; đã tốt nghiệp THPT hoặc THBT; có đủ sức khỏe học tập.

3. Thời gian đào tạo: 2 năm

4. Hình thức tuyển sinh:

Xét tuyển điểm học bạ, dựa vào điểm tổng kết 2 môn: Toán, Sinh của 3 năm (lớp 10, 11, 12), hệ số của mỗi môn học là 1.

5. Hồ sơ:

  1. Phiếu đăng ký tuyển sinh TCCN năm 2013.
  2. Bản sao có công chứng Học bạ THPT hoặc THBT.
  3. Bản sao có công chứng Bằng tốt nghiệp THPT (THBT) hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với học sinh tốt nghiệp năm 2013.
  4. Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

Thời gian nhận hồ sơ:           từ 15/5/2013 đến 30/6/2013 (Trong giờ hành chính)

Thời gian xét tuyển và gọi thí sinh nhập học: từ 01/7/2013 đến 10/8/2013

Nơi nhận hồ sơ:         Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang

Số 147 Thánh Thiên - Lê Lợi - TP Bắc Giang

           

Để biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ với Trường TC Y tế Bắc Giang:         

- Điện thoại:    02403 820 110 / 02403 820 871

- Email:            Truongtrungcapyte@bacgiang.gov.vn

- Website:        http://tcytbacgiang.edu.vn

 

Nơi nhận:                                                       

 - Sở Y tế  (b/c);

 - Sở GD&ĐT (b/c);

 - Đăng TH, Báo BG;

 - Lưu VT, ĐT.      

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Trần Thị Hằng

 

XEM TIẾP
       HOẠT ĐỘNG
       LIÊN KẾT
       THÔNG TIN
       DOWNLOAD
       THỐNG KÊ
Lượt xem: 757913
Đang xem:
Lượt xem: 757913
Đang xem: