Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2018-2019
Lượt xem: 1431 | Print | Email

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ BẮC GIANG NĂM HỌC 2018-2019

 

           Ngày 07/9/2018, Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2018-2019 nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Nhà trường trong năm học 2017 – 2018 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018-2019.

         Tại Hội nghị, cán bộ viên chức Nhà trường đã được nghe Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 và Dự thảo phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018-2019Báo cáo của Công đoàn tổng kết phong trào thi đua năm học 2017-2018 và Dự thảo phương hướng thực hiện nhiệm vụ công tác Công đoàn năm học 2018-2019, báo cáo công khai tài chính Công đoànBáo cáo công khai công tác tài chính năm học 2017-2018 và dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị năm học 2018-2019Báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm học cũ và dự thảo phương hướng công tác đào tạo năm học mới; Báo cáo kết quả của Ban thanh tra nhân dân.  

Các đồng chí cán bộ, viên chức đã tập trung thảo luận các nội dung có liên quan đến việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chế độ làm việc của cán bộ, giáo viên; quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường năm học 2018-2019…; Đoàn Chủ tịch đã điều hành Hội nghị diễn ra trong không khí trang trọng, vui vẻ và phát huy được tính dân chủ. Các ý kiến của cán bộ, viên chức  đã được trao đổi công khai, thẳng thắng và đại diện các bộ phận có liên quan cũng đã có sự phản hồi rõ ràng, đầy đủ, kịp thời trong Hội nghị.

 Một số hình ảnh minh họa.Thực hiện: Văn Tuyến – Ngọc Nam


XEM TIẾP
       HOẠT ĐỘNG
       LIÊN KẾT
       THÔNG TIN
       DOWNLOAD
       THỐNG KÊ
Lượt xem: 791820
Đang xem:
Lượt xem: 791820
Đang xem: