Danh mục đề tài NCKH cấp cơ sở 2010
Lượt xem: 3003 | Print | Email
           DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2010

TT

Họ và tên chủ đề tài

Tên đề tài/ sáng kiến

1

Trần Thị Hằng

Nghiên cứu thực trạng và nhu cầu đào tạo Nhân viên Y tế thôn bản tại 02 huyện Lục Nam và Yên Dũng của tỉnh Bắc Giang

 

 

2

Ngô Thị Yến

Nhận xét bư­ớc đầu thực hiện quy trình mũi tiêm an toàn của học sinh  tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang

 

Cộng sự: Bùi Thị Vũ Hoài

3

Lý Thị Lộc

Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học môn điều d­ưỡng Nội tại Tr­ường Trung cấp Y tế Bắc Giang

 

 

4

Nguyễn Thị Thái Thanh

Công tác đánh giá bình xét hàng tháng tại Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang

       HOẠT ĐỘNG
       LIÊN KẾT
       THÔNG TIN
       DOWNLOAD
       THỐNG KÊ
Lượt xem: 791880
Đang xem:
Lượt xem: 791880
Đang xem: