Biên bản ghi nhớ Hợp tác trong trao đổi chương trình, tài liệu đào tạo
Lượt xem: 22219 | Print | Email

Tháng 7/2018 Lãnh đạo trường Đại học SHINHAN Hàn Quốc và Hiệu trưởng Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang đã có cuộc làm việc trao đổi thảo luận, và thống nhất ký biên bản ghi nhớ hợp tác với các nội dung: Hợp tác trong trao đổi chương trình, tài liệu đào tạo (nhất là chuyên ngành Điều dưỡng) và trao đổi sinh viên; Trao đổi giảng viên; Các tư liệu, tài liệu nghiên cứu khoa học; Hỗ trợ học bổng cho học sinh, sinh viên có thành tích tốt trong học tập. Đây là cơ hội tốt nhất cho học sinh, sinh viên của trường Trung cấp Y tế Bắc Giang có cơ hội được học tập và  làm việc tại Hàn Quốc.


Nội dung bàn ghi nhớ

       HOẠT ĐỘNG
       LIÊN KẾT
       THÔNG TIN
       DOWNLOAD
       THỐNG KÊ
Lượt xem: 790423
Đang xem:
Lượt xem: 790423
Đang xem: